پالیز سئو

اولین و تنها آموزشگاه سئو با مدرک قابل ترجمه فنی حرفه ای در استان البرز

داستان پالیز سئو

پس از تاسیس پالیز محتوا در سال 93 و فعالیت به مدت 8 سال در زمینه سئو به این فکر افتادیم که دانش و تجربه خود را در زمینه سئو، ودرپرس و تمامی گزینه های مرتبط با آن را در اختیار دیگر دوستان علاقه مند بگذاریم. 

همین ماجرا پایه و شروع آموزشگاه پالیز سئو را در خود جای داد. با تجربه ای که ما در زمینه سئو کسب کرده ایم توانستیم بهترین اساتید سئو نیز باشیم.